JOKER  TERRANO FX  TIGER  PRONTO  EXPRESS

HORSCH PRONTO SEJALICA

Univerzalna tehnologija sejanja za sve uslove.
Koji su vaši zahtevi za tehnologiju zasejavanja?
Tačno postavljanje semena, velika brzina sejanja i efektivna priprema setve.
HORSCH Pronto vam nudi univerzalnu tehnologiju sejanja za sve uslove - nakon oranja, minimalna kultivacija ili direktno u strnište.
Princip Pronto (niveliranje - konsolidacija - sejanje - presovanje) omoguć ava precizno postavljanje semena u svim uslovima čak i na visokim brzinama.

TEHNIČKI PODACI

Serija TD
Radna širina m 3 - 7,8
Broj redova 20 - 52
Pritisak po ulagaču semena, kg 5 - 120
Preporučena KS 35 - 90