Idrofoglia logo    JOLLY  SMART  ACTIVE

IDROFOGLIA ACTIVE G5 TIFON            Active G3D  Active G4D  Active G4S  Active G5D  Active G6D

Youtube video na srpskom

 

Youtube video magyarul

 

• Visoko efikasni pogon turbine sa delimičnim protokom direktno spojen sa menjačem (minimalni gubici pritiska)
• Sigurnosni uređaji za PTO i za namotavanje creva
• Okretljiv bubanj za 360⁰
• Pocinkovana šasija i priključna creva.
• Pocinkovana kolica rasprskivača (3 točka) i mogućnost podešavanja traga točkova kolica.
• Rasprskivač sa 3 dizne (različitih prečnika)
• Visoko otporno Polietilensko crevo
 

TEHNIČKI PODACI

Serija Smart G5D
Model 100 G 500 / 100 G 550 / 110 G 400  / 110 G 420 / 110 G 450 /
110 G 470 / 110 G 500 / 110 G 540 / 120 G 440 / 125 G 300 /
125 G 340 / 125 G 380 / 125 G 400 / 140 G 280 / 140 G 300 
Prečnik creva Ø, mm 100 / 100 / 110 / 110 / 110 / 110 / 110 / 110 / 120 / 125 / 125 /
125 / 125 / 140 / 140 
Dužina creva, m 500 / 550 / 400 / 420 / 450 / 470 / 500 / 540 / 440 / 300 / 340 /
380 / 400 / 280 / 300
Rasprskivač REFLEX -TWIN 140 / REFLEX -TWIN 140 /REFLEX -TWIN 140 /
REFLEX -TWIN 160 / REFLEX -TWIN 160 / REFLEX -TWIN 160 /
REFLEX -TWIN 160 / REFLEX -TWIN 160 / EXPLORER -TWIN 202 /
EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 /
EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 / 
Menjač u uljnoj kadi četvorostepeni
Dizanje kolica i upornih nogara mehaničko
Merač brzine digitalni
Manometar standard
By-pass ventil standard
Vođica za namotavanje creva standard

 

VIŠE INFORMACIJA

 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ