Idrofoglia logo    JOLLY  SMART  ACTIVE

IDROFOGLIA ACTIVE G6D TIFON         Active G3D  Active G4D  Active G4S  Active G5D  Active G6D

Youtube video na srpskom

 

Youtube video magyarul

 

• Visoko efikasni pogon turbine sa delimičnim protokom direktno spojen sa menjačem (minimalni gubici pritiska)
• Sigurnosni uređaji za PTO i za namotavanje creva
• Okretljiv bubanj za 360⁰
• Pocinkovana šasija i priključna creva.
• Pocinkovana kolica rasprskivača (3 točka) i mogućnost podešavanja traga točkova kolica.
• Rasprskivač sa 3 dizne (različitih prečnika)
• Visoko otporno Polietilensko crevo
 

TEHNIČKI PODACI

Serija Smart G6D
Model  110 G 630 / 110 G 680 /125 G 470 / 125 G 500 /
135 G 450 / 135 G 480 / 140 G 360 /
140 G 400 / 150 G 330 / 150 G 350
Prečnik creva Ø, mm 110 / 110 / 125 / 125 / 135 / 135 / 140 / 140 / 150 / 150 
Dužina creva, m 630 / 680 / 470 / 500 / 450 / 480 / 360 / 400 / 330 / 350
Rasprskivač REFLEX -TWIN 160 / REFLEX -TWIN 160 / EXPLORER -TWIN 202 /
EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 /
EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 / EXPLORER -TWIN 202 /  
EXPLORER -TWIN 202 /  
Menjač u uljnoj kadi četvorostepeni
Dizanje kolica i upornih nogara mehaničko
Merač brzine digitalni
Manometar standard
By-pass ventil standard
Vođica za namotavanje creva standard

 

VIŠE INFORMACIJA

 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ