Rabe logo  ALBATROS  SUPERALBATROS  KORMORAN SF

Rabe Albatros V 120 Plug obrtač                                 ALBATROS 110  ALBATROS 120 M  ALBATROS V 120

KRATAK OPIS

Serije ALBATROS i SUPERALBATROS predstavljaju najmanje verzije nošenih obrtnih plugova RABE-a, predviđene za traktore vučne snage do cca 200KS ili 260KS.

U izvedbi su plugovi sa 3-6 ili 4-6 brazdi, sa ručnim podešavanjem radnog zahvata u 4 stepena ili sa bestepenskim podešavanjem radnog zahvata verzija VARIJANT.

Dimenzije grede, u zavisnosti od veličine pluga su od 110x110x8 pa sve do 160x160x10mm

TEHNIČKI PODACI

Tip pluga obrtač - nošeni
Broj plužnih tela 3 - 6
Tip daske puna
Opcije punih dasaka BP-341W ; BP-351O ; BP322P ; BP-350W ; BP-365P
Radni zahvat po plužnom telu 35 - 40 - 45 - 50
Podešavanje radnog zahvata bestepensko
Kategorija kačenja II / III
Crtalo opciono
Dubinski točak standard
Dimenzije grede, mm 120 x 120 x 10
Prečnik obrtne osovine, mm 100
Vertikalni klirens, cm 80
Rastojanje između vrhova raonika, cm 97
Masa 990 - 1453
Potrebna KS 100 - 200

 

Dodatna oprema:

● Mogućnost doplate za rešetkaste daske
● Mogućnost doplate za radno-transportni točak
● Pretplužnjaci podesivi po visini (Vari Fix-flah)
● Pretplužnjaci podesivi (cev)
● Pretplužnjaci sa vijkom na smicanje(Vari Fix-flah)
● Deflektori
● Crtalo nazubljeno Ø500 ili talasasto Ø508mm
● Nožasto crtalo
● Proširivač brazde BFM