VIBROCULT  KULTIVATOR  TANJIRAČA  GERMINATOR  DRLJAČA  PLUG  AGROCUT  AGROTILL  TRAK-UP  AGROBEAR  JUMBO

FOP Jumbo - Dizalica za Jumbo vreće

KRATAK OPIS

Jumbo je dizajniran da bude Vaš najveći pomoćnik u podizanju teških tereta na vašoj farmi. Ova mašina, se može koristiti u kombinaciji sa rasipačem đubriva ili samostalno. Proizvedena je na najefikasniji način za Vas. Sa prikačenim uredđajem na sistem vešanja traktora u tri tačke i pomoću hidrauličnog sistema traktora moguće je bezbedno i lako podići teret iz pomoću jedne osobe. Jumbo može poslužiti i kao višenamenski uređaj za podizanje raznih težih stvari na Vašem gazdinstvu.

PREDNOSTI:

Velika uštedeti rada, vremena i novca
Lako i brzo sipanje velikih pakovanja đubriva u rasipač za
Đubrivo bezbedno i lako podizanje tereta sa jednom osobom

TEHNIČKI PODACI

Visina mašine u skopljenom stanju 2275
Maksimalna dužina gornje poluge 2510
Dužina klizne poluge 850
Visina sa podignutom gornjom polugom i uvučenom kliznom 3000
Visina sa podignutom gornjom polugom i izguranom kliznom 3720
Visina u spuštenom položaju gornje poluge i uvučene klizne 1340
Visina u spuštenom položaju gornje poluge i izgurane klizne 1175
Rastojanje između kraja gornje poluge u podignutom položaju
i vertikalne šasije sa iuvučenom kliznom polugom
800
Rastojanje između kraja gornje poluge u podignutom položaju 
i vertikalne šasije sa izguranom kliznom polugom
1275
Rastojanje između kraja gornje poluge u spuštenom položaju 
i vertikalne šasije sa uvučenom kliznom polugom
1500
Rastojanje između kraja gornje poluge u spuštenom položaju 
i vertikalne šasije sa izguranom kliznom polugom
2300